روزه در روز عید حرام است
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باره رویت هلال بوده است که در سال 1391به خاطر بعضی از اختلافان در رویت هلال ماه شوال نوشته شد