المعرفة النورانیه؛نوری معرفت:بررسی عقاید شیعه از دید عقل و نقل و فلسفه
37 بازدید
ناشر: معارف اهلبیت ترست پاکستان لاهور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : اردو
این کتاب که به نام شعله نور نیز معروف است شامل تمامی عقاید دینی می باشد که از دید عقلی ونقلی و منطقی و فلسفی بحث شده است که تمامی اصول دین را بیان نموده است