انکشاف(چند شرعی اور عقلی احکام کے مغالطہ کا ازالہ وصفائی)
48 بازدید
ناشر: معارف اهلبیت ترست پاکستان لاهور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : اردو
بررسی و بیان نمودن بعضی از مسایل شرعی با ادله عقلی وشرعی برای طلاب و عوام مردم که دچار سر درگمی در بعضی از مسایل می شوند.