الانسان النوری
43 بازدید
ناشر: معارف اهلبیت ترست پاکستان لاهور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : اردو
وجود و حقیقت انسان را از دیدگاه شرع و نقل بیان نموده است. ونوع انسان را از دیده عقلی و فلسفی بحث وبررسی نموده است