الانفجار النوری جلد 2
44 بازدید
ناشر: معارف اهلبیت ترست پاکستان لاهور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر نیز جلد دوم توحید شیخ صدوق می باشد مه تمتی احادیث را با بعد عرفانی و عقلی شرح و توضیح داده است